Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ունի աշխատանքային երկու հիմնական ուղղություն՝ վերլուծական և ստեղծագործական։

Ստեղծագործական ուղղությունը բաղկացած է հանրային կապերի բաժնից և ստեղծագործական խմբից։ Ստեղծագործական ուղղության մասնագետները վարում են կառավարության պաշտոնական էջերը սոցիալական ցանցերում, հեղինակում են երկու հաղորդաշար ՝ «Հրապարակում» և «Մեր ժամանակների հերոսը»,  որոնք ամփոփում են կառավարության ամենշաբաթյա աշխատանքները և ներկայացնում են Հայաստանում գործող հաջողակ ձեռներեցության պատմությունները։ Այս ուղղության մասնագետները պատրաստում են իրազեկող անիմացիոն հոլովակներ կառավարության ծրագրերի, հիմնական փոփոխությունների և որոշումների վերաբերյալ:
Այս ուղղությունը ապահովում է կառավարության կատարած աշխատանքների ու ընթացիկ նախագծերի թափանցիկությունը և դրանց մասին հասարակության իրազեկվածությունը։

Վերլուծական ուղղությունը բաղկացած է հետևյալ ծառայություններից՝
ներքաղաքական ուսումնասիրության վարչություն, տնտեսական հետազոտությունների ծառայություն, միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության ծառայություն, տարածաշրջանային քաղաքականության ուսումնասիրության ծառայություն, ռազմական հետազոտությունների ծառայություն, խմբագրական բաժին, «Օրբելի» վերլուծական խումբ, արխիվային նյութերի ուսումնասիրության ծառայություն, սփյուռքի բաժին, ինչպես նաև տեղեկատվության ստուգման ծառայություն։ Այս ուղղության մասնագետները համագործակցում են ավելի քան քառասուն պետական կառույցների հետ՝ տրամադրելով կատարված վերլուծական աշխատանքները, հեղինակում և հրապարակում են ոլորտային ուսումնասիրությւոններ և հետազոտություններ։