Թափուր աշխատատեղ

Կազմակերպությունը՝ Վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ
Թափուր պաշտոնի անվանումը՝ «Տնօրենի օգնական»
Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք
Պայմանագրի ժամկետը՝ Անորոշ ժամկետով, 2 ամիս փորձաշրջանով

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Իրականացնում է կազմակերպության փաստաթղթերի ստեղծման, արտաքին և ներքին փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքներ։
 • Կազմակերպում է տնօրենի նամակագրությունները, հեռախոսազանգերը, հանդիպումները:
 • Ապահովում է ղեկավարի աշխատանքի համար անհրաժեշտ ծառայողական նյութերի մշակումը (ելույթներ, հաշվետվություններ, թարգմանություններ):
 • Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է թարգմանչական աշխատանքներ (ռուսերեն, անգլերեն)։
 • Իրականացնում է պաշտոնական միջոցառումներին, գործուղումներին և աշխատանքային այցերին առնչվող կազմակերպչական աշխատանքներ:
 • Աջակցում է կառույցի կողմից իրականացվող հանրային միջոցառումների կազմակերպմանը (քննարկումներ, աշխատաժողովներ, համաժողովներ, պաշտոնական հանդիպումներ):
 • Անհրաժեշտության դեպքում կատարել աշխատանքային այլ պարտականություններ և առաջադրանքները, որը չի հակասում ՀՀ ԱՕ-ին:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ, ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ: Այն կդիտարկվի որպես առավելություն:
 • Համանման աշխատանքի փորձ,
 • Փաստաթղթավորման կարողություն, փաստաթղթի դերի ու նշանակության, ձևաթղթերի տեսակների և դրանց պատրաստման կարգի իմացություն,
 • Հանդիպումների, ժողովների կազմակերպման ընթացակարգերի, այցելուների, հյուրերի ընդունելության կազմակերպման հմտություն,
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց կարողություն, աշխատանքի առաջնահերթությունը սահմանելու հմտություն,
 • Համակարգչային հմտություններ:

Ինքնակենսագրականը կարող եք ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին:
Հեռ. 060477778