ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է Հանրային կապերի բաժնի ղեկավարի թափուր հաստիքի համար մրցույթ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ • Համակարգում է Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube հարթակներում Կենտրոնի կողմից կառավարվող էջերը • Գրում է, խմբագրում և թարգմանում տարբեր նյութեր սոցիալական մեդիա հարթակների համար • Հետևում է պաշտոնականԿարդալ

Հաստիք՝ հաշվապահ Աշխատանքային պարտականություններ Գործառնությունների ամենօրյա փաստաթղթավորում, դասակարգում, գրանցում և հաշվապահական ձևակերպում Աշխատակիցների ընդունման, տեղափոխման, ազատման և տվյալների այլ փոփոխությունների էլեկտրոնային գրանցումներ և հայտերի ներկայացում Նախահաշվի կատարման, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, հաշիվների մնացորդների ամենօրյա մոնիթորինգ և ըստ անհրաժեշտության հաշվետվությունների ձևավորում, տրամադրում Մասնակցություն նախահաշիվների կազման աշխատանքներում Գլխավոր հաշվապահի առանձին առաջադրաքների կատարում ՊահանջվողԿարդալ

Հաստիք՝ վաճառքի մասնագետ Աշխատանքային պարտականություններ Պարբերաբար թարմեցնել կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների առաջարկների փաթեթը Նախաձեռնել և իրականացնել հանդիպումներ հնարավոր շահառու կամ գործընկեր ընկերությունների/կառույցների ներկայացուցիչների հետ Ձեռք բերել գործնական պայմանավորվածություններ Պարբերաբար հետևել հայաստանյան և միջազգային տարբեր կառույցների/հիմնադրամների կողմից հետազոտական և այլ բնույթի մրցույթների հայտարարություններին, ընտրել առավել համապատասխանները և ապահովել դիմելու ողջ ընթացակարգը ՀաստատելԿարդալ